KÄKÄTE – Käyttäjälle kätevä teknologia

attention open in a new window Tulosta

2010–2014

KÄKÄTE-projekti on saatu päätökseen. Projektissa tuotetut julkaisut ovat saatavilla kohdassa KÄKÄTE-projektin julkaisut. Julisteita ja jäljellä olevia painettuja julkaisuja voi tilata Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (p. 050 330 5884) ja Vanhustyön keskusliitosta (p. 09 350 8600). Tällä sivustolla voi edelleen ilmoittaa ikäteknologia-alan tuotteista ja hankkeista. Molemmat liitot jatkavat ikäteknologian kehittämistyötä ja ilmoittavat myöhemmin tulevista toimintamuodoistaan.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhteistyössä käynnistäneet viisivuotisen KÄKÄTE-projektin (2010-2014). Projektissa selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Hanketta rahoittaa RAY.

Projektin ensisijaisina päämäärinä ovat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Käyttäjälähtöisyyden ja -ystävällisyyden lisäämiseksi projektissa kehitetään keinoja, joilla käyttäjien ääni saadaan entistä vahvemmin kuuluviin. Kehittämisen painopisteitä ovat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus.

Vanhustyön toimijoiden ja teknologiaosaajien hyvällä yhteistyöllä olemassa olevaa teknologiaa pystytään hyödyntämään nykyistä laajemmin. Kehittämistyön lähtökohtana ovat ikäihmisten mielipiteet ja tarpeet.