Tietoa KÄKÄTE-projektista

attention open in a new window Tulosta

KÄKÄTE-projektissa (Käyttäjälle kätevä teknologia) selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Projektin toteuttavat yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto. Projekti toimii vuosina 2010–2014 ja sitä rahoittaa RAY.

Projektin ensisijaisina päämäärinä ovat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Käyttäjälähtöisyyden ja ystävällisyyden lisäämiseksi projektissa kehitetään keinoja, joilla käyttäjien ääni saadaan entistä vahvemmin kuuluviin. Kehittämisen painopisteitä ovat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus.

Vanhustyön toimijoiden ja teknologiaosaajien hyvällä yhteistyöllä olemassa olevaa teknologiaa pystytään hyödyntämään nykyistä laajemmin. Kehittämistyön lähtökohtana ovat ikäihmisten mielipiteet ja tarpeet.


Kohderyhmät

  • Ikäihmisten hoito- ja palveluyhteisöt (järjestöjen, kuntien tai yksityisten ylläpitämät),
  • teknologian ja palvelukonseptien kehittäjät,
  • tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä
  • ikäihmiset, heidän omaisensa ja hoitohenkilökunta.

Projektin toiminta

KÄKÄTE-aineistot

KÄKÄTE mediassa

KÄKÄTE-teesit

OTA YHTEYTTÄ!

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (Valli)
Hämeentie 58–60 A 52
00500 Helsinki
p. 050 330 5884

Vanhustyön keskusliitto (VTKL)
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
P. 09 3508 600 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0


© KÄKÄTE-projekti