KÄKÄTE – Käyttäjälle kätevä teknologia

attention open in a new window Tulosta

2015-

KÄKÄTE-projekti on päättynyt. Projektissa tuotetut julkaisut ovat edelleen saatavilla sähköisessä muodossa kohdassa KÄKÄTE-projektin julkaisut. Jäljellä olevia painettuja julkaisuja voi tilata Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (p. 050 330 5884).

Viimeinen KÄKÄTE-julkaisu Ikäteknologian hyvät käytännöt (Viirkorpi, Paavo) julkaistiin 24.11.2015. Julkaisua voi tilata Vanhustyön keskusliitosta (p. 09 3508 6010) ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (p.050 330 5884). 

Molemmat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto jatkavat ikäteknologian kehittämistyötä.

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hanke (2015–2017) on käytännönläheinen hanke, jossa luodaan ohjaus- ja yhteistyötapoja ikäteknologian käyttöön. Yhdistämme eri tahojen tiedot ja taidot teknologian hyödyntämiseen ikääntyvien ihmisten arjessa. Kehitämme valtakunnallisesti sovellettavissa olevaa toimintamallia teknologian käytön ohjaamiseen. Vahvistamme ikääntyneiden ihmisten, ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten osaamista teknologian käytössä. Kotiturva-hanketta rahoittaa RAY.

Lisätietoja ja yhteystiedot: www.vtkl.fi/kotiturva

 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus ikäihmisen hyvän arjen tukena. Kokoamme yhteen ja välitämme ikäteknologiaan liittyvää tietoa, osaamista, kokemuksia ja menetelmiä. Varmistamme, että iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Edistämme järjestöjen ja muiden alan toimijoiden yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä.

Ikäteknologiakeskuksen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Lisätietoja ja yhteystiedot: Ikäteknologiakeskus www.ikäteknologiakeskus.fi

 

 

 

2010–2014

KÄKÄTE-projekti toteutettiin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto yhteistyönä. Projektissa selvitettiin, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Hankkeen rahoitti RAY.

Projektin ensisijaisina päämäärinä olivat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Käyttäjälähtöisyyden ja -ystävällisyyden lisäämiseksi projektissa kehitettiin keinoja, joilla käyttäjien ääni saadaan entistä vahvemmin kuuluviin. Kehittämisen painopisteitä olivat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus.

Vanhustyön toimijoiden ja teknologiaosaajien hyvällä yhteistyöllä olemassa olevaa teknologiaa pystytään hyödyntämään nykyistä laajemmin. Kehittämistyön lähtökohtana olivat ikäihmisten mielipiteet ja tarpeet.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0


© KÄKÄTE-projekti