KÄKÄTE – Behändig teknologi för brukaren

attention open in a new window Skriv ut

2010–2014

På denna webbsida finns det en kort sammanfattning om KÄKÄTE-projektets verksamhet. Det finns mer information på finska.

I början av år 2010 påbörjades hos Centralförbundet för de gamlas väl och Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (The Union for Senior Services) det gemensamma KÄKÄTE-projektet (Käyttäjälle kätevä teknologia). KÄKÄTE-projektet finansieras av RAY (Penningautomatföreningen).

KÄKÄTE-projektets syfte är att förstärka brukarnas synvinkel vid utveckling och ibruktagning av teknologi. Projektet strävar även till att förstärka samarbetet mellan olika aktörer genom att bilda ett nätverk för geronteknologi. KÄKÄTE-projektet vill skapa interaktion mellan kommuner, serviceboenden, hushåll och företag för att förbättra redan nuvarande eller lovande teknologier och få fungerande och brukarvänliga helheter för äldreomsorgen. Projektet stöder deltagarna i att ansöka om finansiering för nya piloteringsprojekt.

 

 Två kvinnor lär sig använda en TV fjärrkontroll

Foto: KÄKÄTE-projektet

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0


© KÄKÄTE-projekti